Najczęściej kupowane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

Wydawnictwo: ITB
Cena:40.00,
Możliwość zamawiania chwilowo została wstrzymana.

Wyślij zapytanie

Przedmowa- 5

1. Wstęp- 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania-  7

1.2. Terminy i definicje- 8

2. Dokumentacja techniczna-  9

2.1. Zakres projektu budowlanego linii kablowej- 9

2.2. Dokumentacja projektowa linii kablowej- 11

3. Wyroby do stosowania- 14

3.1. Wymagania formalne- 14

3.2. Kable  14

3.3. Osprzęt 16

3.4. Właściwości urządzeń i sprzętu pomocniczego do układania kabli . 21

3.5. Zabezpieczenie końców kabla przed zawilgoceniem . 23

3.6. Transport kabli do miejsca ich ułożenia . 24

3.7. Temperatura otoczenia i kabla  25

3.8. Zginanie kabli . 26

3.9. Dopuszczalne naprężenia mechaniczne kabli . 26

3.10. Układy kabli jednożyłowych  27

4. Budowa i montaż linii kablowych . 27

4.1. Informacje ogólne . 27

4.2. Technologia układania kabli . 33

4.3. Wyznaczanie siły ciągnięcia i nacisku kabla  35

4.4. Odwijanie kabla z kręgu . 37

4.5. Odwijanie kabla z bębna. 38

4.6. Sposoby ciągnięcia kabli i zakres ich stosowania. 39

4.7. Mechaniczne ciągnięcie kabla  40

4.8. Ręczne ciągnięcie kabla 41

4.9. Ręczne przenoszenie kabla . 42

4.10. Przesuwanie kabli przez przepusty . 43

4.11. Układanie kabli w pętle i ósemki  45

4.12. Wprowadzanie kabli na konstrukcje i słupy . 47

4.13. Układanie kabli i rur w ziemi . 48

4.14. Instalowanie rur – przepustów  48

4.15. Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń . 49

4.16. Układanie kabli w tunelach  51

4.17. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach

kablowych  55

4.18. Osprzęt kablowy . 56

5. Odbiór linii kablowych  58

5.1. Warunki odbioru wykonanej linii kablowej . 58

5.2. Odbiorcze badania (próby) i pomiary techniczne . 60

5.3. Odbiór częściowy . 63

5.4. Odbiór końcowy . 64

5.5. Szczegółowe warunki odbioru robót kablowych  65

5.6. Zakres odbioru częściowego  66

5.7. Przekazanie linii kablowej do eksploatacji . 66

5.8. Warunki przyjęcia linii . 67

5.9. Protokół przyjęcia linii kablowej  67

6. Bibliografia . 68

Normy  68

Przepisy . 69

Tablice pomocnicze  71